Master Okazaki, Sensei Field 2011

Master Yaguchi and Sensei Field 2014

Sensei David Jones 2015 and 2016